Zahrádka u domu


Je to pak horší a horší. Jedno vynechání povinnosti k zahrádce nám jen zbyteÄnÄ› pÅ™idá práce. Příroda se umí mstít, tomu věřte. StejnÄ› tak jako péÄe o dům. Odkládá se oprava stÅ™echa, a tak se může snadno stát, že nám jednoho hezkého dne tato spadne na naÅ¡i ctÄ›nou makovici. Bydlení ve vlastním domÄ› je super, ale také je to hromada starostí. VÄ›tÅ¡inou se každý rok naskytne nÄ›co vÄ›tšího k opravÄ›. Tuhle garážová vrata, tamhle plot a ta příjezdová cestiÄka ke garáži, hm, hm, taky už potÅ™ebuje svoje.  

A tak hospodář chodí a pÅ™emýšlí, co nejvíce hoří a s Äím letos urÄitÄ› poÄítat. Odložení se může vymstít. Takže se chodí kolem domu, pÅ™emýšlí se, uvažuje a dumá. Nakonec se vybere jedna vÄ›c a pokud se to bude dát s penÄ›zi, pÅ™ibere se ku podzimku jeÅ¡tÄ› ten plot, aby byl klid v rodinÄ›.  

rodinný dům

Žena zase vÄ›tÅ¡inou brouzdá po zahrádce a dumá také. OvÅ¡em o nÄ›Äem jiném, pÅ™evážnÄ› o tom, že zase zapomnÄ›la podložit jahody. Ne, že by je to nÄ›jak poÅ¡ramotilo, to néééé, ale pÅ™ece jen… A ty stromky by se mÄ›ly podepřít, jsou mladé, neunesou tolik a vítr může pÅ™ijít, vichÅ™ice, tajfun nebo nÄ›co, no nic podepřít se to musí.  

JedinÄ› dÄ›ti nemají starosti, i když nÄ›kdy nÄ›jaké drobnosti nenucenÄ› nanesou, jako tÅ™eba kdy jim táta opraví tu houpaÄku a zda se budou letos v bazénu koupat, nebo tam zase pÄ›stovat sumce. Pak se rozprchnou pÅ™ed útoÄícím otcem, který jim pak stejnÄ› dá za pravdu a zaÄne pro nÄ› nÄ›co dÄ›lat.  

vila

V zimÄ› pak pÅ™ichází Äas odpoÄinku. Tedy, pokud nemáte velkou půdu, Å¡pajz, podlahu, koberce, okna a tak dále a tak dále. Ona se vždycky nÄ›jaká práce najde a výmluvy na zimu moc nepomáhají. Takže se tÅ™eba natírají dveÅ™e, nebo lakují parkety, nebo se vůbec maluje celý dům, hernajs, že já jsem se na to nevykvákl, nadává pán domu.  

Ale i pÅ™es ty obÄasné nadávky, které k tomu patří, je rád, že nÄ›co udÄ›lal a že je dům zase o nÄ›co hezÄí.