Jaké má profesionální předseda SVJ povinnosti

V dnešní době má téměř každý panelák Společenství Vlastníků Jednotek, známé také pod zkratkou SVJ, ve kterém jsou sdruženi všichni majitelé bytů. Ta v podstatě nahradila dřívější bytová družstva, i když někde stále ještě najdeme i ta. Ovšem jako každá jiná organizace, i společenství vlastníků jednotek musí mít svého předsedu. Ten může být buď zvolen z řad majitelů bytů, nebo může být najat. Ovšem oba, jak zvolený tak i profesionální předseda SVJ mají určité povinnosti, které musí plnit. Pokud tomu tak nebude, mohou přijít vysoké pokuty a jiné postihy od příslušných úřadů.

profesionální předseda SVJ

V první řadě je to vedení dokumentace a její pravidelné zasílání na bytový úřad. Zde je totiž hlavní evidence činnosti SVJ a dohlíží se na to, aby vše bylo prováděno podle platných zákonů. I proto se sem zasílají například zápisy z jednání. Další povinností je jednání s úřady o patřičných například stavebních či jiných povoleních. Ta jsou nutná pro některé opravy a úpravy, které jsou na domě potřeba. Může se jednat o výměnu výtahu, opravu střechy, výměnu oken ve společných prostorech za plastová, nebo třeba zateplení fasády. K tomu všemu potřebujete od příslušných úřadů souhlas. A je na předsedovi, aby podal žádost, dodal potřebné dokumenty a povolení získal.

příprava na schůzi SVJ

S tím souvisí i jednání se stavebními i jinými firmami, které budou ony výše zmíněné práce provádět. Je to také on, kdo s nimi podepisuje smlouvy, a je tedy jeho zodpovědností se ujistit, že pro něj nejsou nevýhodné a že odpovídají tomu, co si představuje. Zapomenout nelze ani na pravidelné schůze, které musí svolávat a na kterých se probírají dané problémy a hlasuje se o nich. Zde se totiž mimo jiné řeší také například účetnictví SVJ a odvody do fondu oprav, ze kterého se peníze na výše zmíněné opravy a úpravy berou. Je toho poměrně dost, a není tedy divu, že si mnohá SVJ raději na tuto práci najmou profesionála. Ten totiž přesně ví, co dělá.