Měli bychom si na čištění fasád najmout odborníka?

Vlastnit dům může být v současné době dobrá investice, je však potřeba mít na paměti, že je nutné se o něj starat, pokud chceme, aby si zachoval či dokonce zvyšoval svou hodnotu. K tomu patří i čištění fasád.

To je něco, co mnoho majitelů zanedbává. Většina lidí je totiž toho názoru, že veškerý prach a špínu z domu spláchne déšť. To však není tak docela pravda, zvláště ne v oblastech s hustou dopravou či se sociálně slabšími obyvateli. Stačí se jen podívat na domy, které stojí v takovýchto lokalitách, a vidíme jejich začouzené spodky či graffiti, která je zdobí. Pokud jej tedy chceme udržet v dobrém stavu, je nezbytné jej občas vyčistit.

jeden z historických domů

Zde však máme další problém – jak? Máme v podstatě dvě možnosti. Buď se o to můžeme postarat sami, nebo vše svěřit specializované firmě. Obě dvě varianty mají svá pro a proti, nelze tedy říci, že jedna by byla lepší, než druhá. Vždy záleží na konkrétních okolnostech.

Například je otázkou, zda máme k dispozici potřebné vybavení. Toto čištění se většinou provádí pomocí pískování, neboť písek, zvláště pouštěný pod tlakem, je velmi účinný brusný materiál. Snadno tedy odstraní jakékoliv nečistoty. Je však jasné, že jeho spotřeba nebude zrovna malá. Musíme se tedy sami sebe zeptat, zda máme pískovací zařízení a také dostatek písku.

klasický rodinný dům

Pak jsou zde také zkušenosti. Víte přesně, jak ono čištění provádět? Kde „přitlačit“ více a kde méně tak, abyste nepoškodili citlivé části? Zvláště na domech v historických centrech měst se často nacházejí různé ornamenty a jiná zdobení, která by mohla být neodborně provedeným procesem poškozena.

Jistě, je tu i otázka peněz. Není asi třeba říkat, že najmout profesionály vyjde poněkud dráž. Navíc zdaleka ne každá firma odvede svou práci skutečně dobře, na což po podepsání smlouvy již prakticky nemáte vliv. Jistě, můžete podat reklamaci, pokud budete nespokojeni, avšak ta vám nemusí být uznána. Rozhodně se tedy vyplatí zamyslet, co je pro vás nejlepší.