Když mateřská dovolená není dovolená


Období tÄ›hotenství je pro vÄ›tÅ¡inu žen krásné období. Pod srdcem nosí své vytoužené děťátko a pyÅ¡nÄ› ukazují rostoucí bříško. Už bÄ›hem toho, ale útoÄí pÄ›kná hormonální bouÅ™e, která se porodem jeÅ¡tÄ› znásobí. Výkyvy nálad, pÅ™ecitlivÄ›lost, nevyspání a úplnÄ› nová situace, kdy v náruÄí držíte své miminko může způsobit, že si situaci až tak neužíváte. PÅ™edstavovala jste si to úplnÄ› jinak.

Jako první: rozhodnÄ› si nic nevyÄítejte. Na tuto situaci se prostÄ› dopÅ™edu nedá pÅ™ipravit i kdybyste pÅ™eÄetla tuny chytrých knih. 

Střih. Postupně si vše sedlo. Hormony se srovnaly a vašemu dítěti jsou 3 roky. Milujete ho, věnujete se mu, ale jako kdyby vám něco chybělo. Co vše můžete pociťovat?

miminko

  • Nudu. Možná namítnete, že s drobeÄkem za zády se rozhodnÄ› nenudíte, ale spíše myslíme každodenní stereotyp, který je slabý na podnÄ›ty (pro vás, nikoliv pro dítÄ›).
  • Stesk po vaÅ¡em bývalém zamÄ›stnání. Chybí vám pocit, že jste užiteÄná, plníte zadané úkoly a jste souÄástí týmu, který o nÄ›co usiluje.
  • Nedostatek Äasu na sebe. ObÄas byste si chtÄ›la jen tak sednout do kÅ™esla, otevřít knihu a popíjet heÅ™mánkový Äaj. Nebo zajít na lekci pilates a pak se jeÅ¡tÄ› stavit s kamarádkou na dvojku bílého.
  • Nejistotu, jestli dítÄ› vychováváte správnÄ›. Hltáte příruÄky o výchovÄ›, ale který je ten správný smÄ›r a vychováváte ze svého dítÄ›te dobrého ÄlovÄ›ka?

dítě

Jak z toho ven?

Faktem je, že v období mateÅ™ských povinností se vÄ›tÅ¡ina žen upozadí. Je to normální, protože dítÄ› vás potÅ™ebuje. Ale vÅ¡e se dá lehce upravit a zavést malé zmÄ›ny. I ty vám mohou pomoci. Hledejte hlídání pro dítÄ› (partner, prarodiÄe, kamarádka, sousedka), navÅ¡tÄ›vujte i akce, které chcete vy (například návÅ¡tÄ›va kadeÅ™níka), ne jen plavání a cviÄení pro dÄ›ti. Pomalu, pÅ™iměřenÄ› vÄ›ku potomkovi ukazujte, že i vy máte své potÅ™eby. DÄ›lejte si drobné radosti (oblíbená písniÄka, Äokoládový dort), a pamatujte na to, že vÅ¡e hroznÄ› rychle uteÄe!