Pozvánka na romantický pobyt


PozvÄ›te svou lásku ke krásnému víkendovému, týdennímu nebo jak chcete dlouhému pobytu do naÅ¡eho krásného mÄ›sta a uvítejte ji pokojem plným okvÄ›tních lístků růží, sladkým pokuÅ¡ením (bonboniéra ve tvaru srdce), Bohemia sektem, bílým nebo Äerveným vínem, svíÄkami… Objednejte si pension Liberec on-line a nÄ›které z tÄ›chto pÅ™ekvapení bude po pÅ™edchozí domluvÄ› pÅ™ipraveno. Pokud vás zradí poÄasí, rádi vám zapůjÄíme spoleÄenské hry, abyste nepromarnili ani minutu.

Oceníte spoustu blízkých i vzdálenějších turistických cílů

UrÄitÄ› vÅ¡ak dáte pÅ™ednost procházkám a poznávání mÄ›sta a jeho okolí, které mají opravdu co nabídnout. Není tÅ™eba zde vyjmenovávat vÅ¡echno, protože podrobné informace o mÄ›stÄ› a jeho okolí si pÅ™eÄtete na naÅ¡ich webových stránkách i jinde na internetu. Jen namátkou vybíráme například botanickou a zoologickou zahradu, DinoPark, Aquapark a mnohé další. Vyjet a vyÅ¡lápnout si můžete také do Jizerských hor a vynechat nesmíte 1012 metrů vysoký JeÅ¡tÄ›d. PÅ™ijeÄte do naÅ¡eho krásného kraje strávit kus letoÅ¡ní dovolené a ubytujte se v naÅ¡em krásném zařízení.