Proč je celní odbavení nezbytné

Mnoho podnikatelů sní o rozšíření své firmy i na zahraniční trhy, a to jak v rámci Evropské Unie, tak i mimo ni. Je totiž jasné, že tak bude moci získat mnohem větší zákaznickou základnu. Je však potřeba si uvědomit, že to není ani zdaleka tak jednoduché. V první řadě, pokud vyvážíme zboží mimo Evropskou Unii, případně jej z těchto států dovážíme, čeká naši zásilku vždy na hranicích celní odbavení. To spočívá v kontrole dokladů i zásilky samotné. Jednoduše řečeno, ověří se zde, že skutečně převážíte to, co máte napsané v papírech.

za převoz zboží přes hranice se platí clo

Navíc je to také jeden ze způsobů, jak zabránit dovozu nežádoucích látek. Existují totiž produkty, které jsou v jedné zemi legální, avšak v jiné zakázané. Celní řízení pak zajišťuje, aby žádný z nich nepřekročil hranice, ať už úmyslně nebo ne. To se týká i vyvážení, neboť mnoho států uvalilo přísný zákaz na vyvážení jejich bohatství. Typickým příkladem mohou být korály – pokud si nějaké na dovolené u moře nasbíráte, bohužel je budete muset nechat tam. A je naprosto jedno, že jste je našli již vyplavené na břehu.

podnikatelé rádi expandují do zahraničí

Tento proces má však za úkol přinést další peníze do státní pokladny. Z velké části zboží je totiž potřeba platit clo, zvláště pokud jste podnikatel a převážíte jej přes hranice s úmyslem jej v jiném státě prodat. To je jedna z výhod obchodování v rámci Evropské unie – volný obchod znamená, že mezi členskými státy nejsou celní poplatky.

Když to vše shrneme, je jasné, proč je celní služba tak důležitá. Pomáhá totiž chránit občany svého státu, a často i jeho přírodní bohatství. Navíc přináší další příjem do státní pokladny, což povzbuzuje ekonomiku – a asi každému je jasné, že je toho zvláště v dnešní době potřeba. Proto bychom neměli být na tuto, byť nepříjemnou, povinnost naštvaní. Jistě, některá pravidla nám mohou připadat nesmyslná, avšak věřte, že jsou často zavedena z dobrého důvodu. A to je potřeba respektovat.