Projekt vodovodní přípojky musí vypracovat odborník

Jistě znáte ta stará lidová rčení, že muž by měl zplodit potomka, zasadit strom a postavit dům. Pochopitelně se to vztahovalo na tehdejší možnosti doby devatenáctého století a staletí předchozích, kdy neexistovala průmyslová výroba v takovém rozsahu, jako dnes, a kdy se domy budovaly s velmi skromnými nároky. Postavit tehdy dům zvládli šikovní, manuálně zruční a fyzicky zdatní chlapi během několika týdnů i bez mechanizace.

voda v domě

Dnes není tak jednoduché domy stavět „na počkání“ a plnit lidová pořekadla, musíte tu dodržet celou řadu ustanovení a předpisů a jedním z nich je také připojení objektu k vodovodnímu řadu.

Vodovodní přípojka je samostatné stavební dílo, které podléhá kolaudaci a schvalovacímu řízení stavebního úřadu, a jde o sled několika po sobě jdoucích úkonů, co na sebe plynule navazují, a vyznat se v nich není jednoduché. Právě proto se projekt vodovodní přípojky i jeho realizace předává specializovaným firmám, které zajišťují celou akci na klíč.

novostavba na klíč

Vypracování projektu a v případě zhotovení studny i hydrogeologického posudku by měl provádět specialista, který pracuje v oboru, má potřebné vzdělání a kvalifikaci a zvládne vyhotovit projektovou dokumentaci a vyjádřit se k situaci v případě budování studny. Zde je důležité posoudit, zda studna nezasáhne do stávajících zdrojů vody u objektů v okolí, a zda nepřinese do krajiny problém i do budoucna, namůžete si zkrátka jen tak „kopnout“ do země krumpáčem, jak to prováděli Spejbl s Hurvínkem.

U vodovodních přípojek je ve hře také technické zařízení a vodoměrná soustava, kdy jste již součástí vodovodního řadu v obci či ve městě, a musíte plnit ustanovení, která se týkají všech jejích členů. Stáváte se pak odběrateli vody z místního vodárenského zdroje, která proudí vodovodním potrubím pod zemí někdy až desítky kilometrů daleko.