Sluneční záření jako zdroj energie pro váš dům


Přeměna solární energie na elektřinu vám přináší mnoho výhod. Tou hlavní je samozřejmě úspora peněz za odběr elektřiny. Také tím snížíte emise uhlíku, což je ku prospěchu naší planetě. Dejte ale pozor, ne každý dům je ideální na to, abyste s ním přešli na solární energii. Solární energie je obnovitelný zdroj, který je možno čerpat na místech, kde je vysoká koncentrace slunečního svitu. Energii potom můžeme přeměnit na elektřinu anebo zdroj tepla. Pokud chcete energii využívat, potřebujete solární panely, které se nejčastěji instalují na střechu vašeho domu. Pomocí jich můžete zásobit energií celý váš dům.

solární panely

Jak takové solární panely fungují? K tomu, aby fungovaly, je logicky potřeba sluneční záření. Sluneční paprsky, které dopadají na solární panel, jsou absorbovány fotovoltaickým článkem, který se nachází v každém panelu. Energie aktivuje elektrický náboj, který se nachází v buňkách panelu, a buňky se začnou pohybovat, dokud nevznikne elektrický proud. Ten je potom vodivým drátem, kterému říkáme inventor posunován dál až do střídače. Ten potom přemění elektřinu na střídavý proud, který již můžeme použít na zásobení našeho domu elektřinou.

dům

Kolik takové solární panely vůbec stojí? Cena solárního panelu se pohybuje kolem 4000 Kč za panel. Celková cena tedy závisí na tom, kolik panelů bude na váš dům použito. Do toho musí být samozřejmě započítaná i cena instalace panelů, kterou vám vypočítá firma, která vám bude solární panely instalovat. Solární panely jim vhodné především pro domy, které jsou postaveny na místech, kde na ně většinu dne dopadá sluneční svit. Pokud na váš dům třeba 80 % dne nedopadá sluneční svit, pak vám bohužel budou solární panely k ničemu. Ale můžete si samozřejmě zajistit jiný alternativní zdroj energie, například vodní nebo větrnou energii. Zdrojů je opravdu spousta.